change language


De week waarin alles net iets anders werd

door Richard Lensen

Het onderzoeksproject gaat de tweede week in. De grote dieren laten onze kuilen links liggen. Ze komen wel weer terug als die eigenaardigheden voorbij zijn. Een enkel hert of ree komt eens nieuwsgierig kijken als de archeologen s avonds huiswaarts zijn vertrokken.

Deze week werd alles net weer anders dan de eerste week. Niet alleen sloeg het weer om van ruim dertig graden met brandende zon aan het begin van de week naar later de helft daarvan met stortregens, onze eerdere bevindingen kwamen ook onder vuur te liggen. En een aantal nieuwe ontdekkingen pasten ons beeld nog verder aan.

Het zoeken naar intacte stukken bos, waar geen stoomploegen heeft plaats gehad, ging door. Hiervoor zijn veel boorraaien uitgezet door steentijdarcheoloog Alexander Verpoorte, die door de studenten vol ijver zijn uitgevoerd en gedocumenteerd. Aan de hand hiervan konden we zien dat enkele stukken bos onverstoord waren. David Fontijn liet daarop in die gebieden een paar nieuwe sleuven graven. En daarvan lag naast de crematie die vorige week werd gevonden. In de nieuwe sleuf tekenden zich snel donkere sporen af. Ze waren cirkelvormig, een donkere ring, met middenin een kuiltje met crematie. Dat lijkt verdacht veel op een urnenveld uit de IJzertijd, van ongeveer 2500 jaar geleden! Alles wordt secuur getekend en zorgvuldig uitgegraven.

Dit zorgvuldig uitgraven veranderde ook n van onze belangrijkste vondsten van vorige week: de zogenaamde Trechterbekercrematie blijkt niet in een boomval gekanteld te zijn. Het kuiltje is precies zoals een kuil hoort te zijn, en niet vermengd met grond die een omvallende boom mee zou nemen. De boom was dus al vr de crematie omgevallen. Maar dit was niet alles. De scherven waarmee we de crematie dateerden, blijken nadat ze schoongemaakt en deels in aan elkaar gepuzzeld zijn, tot een zeldzaam soort hoogversierd aardewerk uit de Late Bronstijd te behoren. Hiermee is het ongeveer 3000 jaar oud. Geen desillusie, maar juist in een andere categorie bijzonderheid!

De grafheuvel 2, waarin Quentin Bourgeois twee boxen heeft ingegraven, werd afgerond. De opbouw ervan was heel goed te zien in de profielen. Het leert ons veel over de bouw, bodemvorming en ook het verouderingsproces van de heuvel. In de kern van de heuvel vonden we in het profiel een klein staakje, onder het oude oppervlak waarop de mensen liepen toen de grafheuvel werd opgeworpen. Het is dus ouder dan of gelijktijdig met de heuvel.

In de box aan de andere kant van de heuvel leken paalsporen in het vlak te zitten: een palenkrans rondom de heuvel? Verder onderzoek van deze sporen maakte ons snel duidelijk dat het geen palen waren, maar natuurlijke verkleuringen.

Het staakje en de crematies vormen als het ware een samenvatting van doel van het project Before and beyond barrows: wat er voor, na, rond en in grafheuvels gebeurde in het verleden. Het zijn prachtige bevindingen.

Een nieuwe put in een onverstoord stuk bos legde ook een lange, rechte greppel bloot. Zou het de begrenzingsgreppel van het urnenveld zijn, of iets uit veel later tijd?

Tot slot kwam er interessant nieuws op donderdag. De boorraai die van het plateau, waarop de opgraving met de grafheuvels is gesitueerd, naar beneden liep startte bij een raar bultje in het landschap. Om te weten wat de eigenschappen van dit bultje waren zetten de twee stagestudenten er een boring in. Het bleek een intacte bodem te zijn met een lange vuile laag, die verder naar onder donkerder werd en vervolgens plotseling snel lichtgeel. Het lijkt daarmee op een grafheuvel, die werden opgeworpen uit plaggen (het vuile pakket) op het oude loopvlak van de Bronstijd (de donkere kleur voor het gele zand). Een interessant gegeven. De Lensen Wolzak I was een feit.

Uit welke periode zouden de kringgreppels en de rechte greppel dateren? En is de bult aan de rand van het plateau werkelijke een grafheuvel? Zeker is dat het nog goed spannend gaat worden in de volgende en laatste week van de opgravingscampagne!

terug naar: www.grafheuvels.nl/apeldoornHighslide JS
Schepje voor schepje word er opgegraven


Highslide JS
De diepe zwarte banen die veen van de archeologie verstoord hebben zijn het gevolg van dit apparaat, de bosploeg


Highslide JS
David Fontijn geeft tekst en uitleg aan een genteresseerd publiek

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -