change language


Apeldoorn: Before and Beyond Barrows

In 2007 werd voor het eerst opgegraven in Apeldoorn door het Leidse team nabij restaurant "de Echoput". Een van de belangrijkste vragen van het onderzoek was of er naast de grafheuvels ook archeologische sporen aanwezig waren. We weten namelijk niet goed of grafheuvels bijvoorbeeld gesoleerd in het landschap lagen of juist dichtbij de nederzettingen van de prehistorische mensen die deze heuvels hebben gebouwd.

In 2008 en 2009 vond een tweede en derde opgraafcampagne plaats aan de Wieselseweg. Deze locatie ligt op een hoger plateau, een locatie waarvan archeologen vaak verwachten dat er nederzettingen hebben gelegen. Ook liggen hier meerdere bekende grafheuvels die als monument beschermd zijn. Dankzij bestudering van een 3d computermodel van het landschap konden echter 3 nieuwe mogelijke grafheuvels worden herkend. Deze, en de terreinen daar omheen zijn ten dele opgegraven.

In de periode 2010-2012 werden deze onderzoeken uitgewerkt, om vanaf 2013 weer opnieuw, met nieuwe inzichten en onderzoeksvragen, naar buiten te kunnen gaan. In 2013 is de Universiteit Leiden en de Gemeente Apeldoorn dan ook een nieuwe samenwerking aangegaan. Bij de actualisatie van de archeologische kenniskaart van de gemeente is namelijk door het bestuderen van nieuwe hoogtekaarten (AHN2) meer dan 40 mogelijke nieuwe grafheuvels ontdekt. In overleg met de Universiteit Leiden heeft dat tot een nieuw veldproject geleid: Fieldschool Apeldoorn.

Veldwerk 2013

In juni 2013 staan de studenten van de universiteit, onder dagelijkse leiding van Arjan Louwen en de wetenschappelijke leiding van David Fontijn en Alexander Verpoorte in het veld. Er is gekozen voor een locatie in de bossen vlakbij Uddel waar op de AHN2 vier bij elkaar liggende grafheuvels zijn ontdekt. Om te onderzoeken of dit daadwerkelijk grafheuvels zijn, maar ook om het landschap rondom de heuvels te begrijpen, zullen de heuvels en de omgeving in kaart gebracht worden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de periode van de grafheuvels zelf, maar ook naar de periode ervr. Voor de Universiteit Leiden valt het onderzoek dan ook binnen het project: "Beyond and Before Barrows".

Met het onderzoek verwachten we meer grip te krijgen op de ligging van de grafheuvels in het landschap, maar ook op het gebruik van het landschap in de perioden ervoor. Met de resultaten van het onderzoek hopen we het landschap en de ligging van de grafheuvels daarbinnen ook op andere locaties op de Veluwe beter te begrijpen.Highslide JS
En van de proefsleuven in het bos


Highslide JS
Graven tussen de bomen

De eerste week van de campagne Before and beyond barrows 2013 - door Richard Lensen

Waarom toch die grafheuvels? Het zijn deze eenvoudige getuigen van een ver verleden die even fascinerend als onduidelijk zijn. Waarom liggen ze in rijtjes? Hoe werden ze gebouwd, en voor wie? En wanneer? Waar woonden de mensen die erin begraven werden? Wat was er vr de grafheuvels, en wat gebeurde na de bouw ervan? Wat gebeurde er omheen? Het zijn de vragen waar de groep onder leiding van de heren Fontijn, Bourgeois, Louwen en Verpoorte antwoorden op zoekt.

Week 2: De week waarin alles net iets anders werd - door Richard Lensen

Het onderzoeksproject gaat de tweede week in. De grote dieren laten onze kuilen links liggen. Ze komen wel weer terug als die eigenaardigheden voorbij zijn. Een enkel hert of ree komt eens nieuwsgierig kijken als de archeologen 's avonds huiswaarts zijn vertrokken.

Week 3: De laatste week van Before and beyond barrows 2013

De laatste week van het project Before and beyond barrows in 2013 was bedoeld om de vragen waarmee we in week twee bleven zitten, op te lossen. Zijn we daarin geslaagd? De resultaten leest u in deze blog.De opgravingen in Apeldoorn bij de Kroondomeinen

In voorgaande jaren groef het Leidse grafheuvelteam ook al op in Apeldoorn. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.grafheuvels.nl/apeldoorn_kroon.php


Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -