change language


Opgraving Apeldoorn dag 13: Het onderzoek begint nu pas

door Karsten Wentink

Hoewel er nu al voor de derde en laatste week wordt opgegraven op de Kroondomeinen in Apeldoorn is dit voor mij de eerste veldweek.

Mijn onderzoek speelt zich voornamelijk af in musea, archieven en laboratoria, maar ik probeer toch als het even kan ook het veld in te gaan. Vandaar dat ook ik afgelopen maandag maar weer eens in werktenue ten tonele verscheen. Welnu, dat pakte meteen goed uit! Van s ochtend vroeg tot s avonds laat was er alleen regen, regen en nog eens regen. Motregen, plensregen, miezerige regen, het ging maar door. Tot overmaat van ramp was ik vlak voor vertrek uit Leiden nog van busje gewisseld (het anderen busje zou een omweg maken en nog iemand halen en zou daarom later op de opgraving arriveren). Mijn bagage echter, inclusief regenpak, bevonden zich nog in het busje waar ik aanvankelijk in plaats had genomen. Tegen lunchtijd, toen de andere bus arriveerde, was ik inmiddels doorweekt.

Gelukkig was het weer de dagen daarna prima en vlotte het werk snel. Mijn kantoorbaanhandjes werden snel gepijnigd door de fysieke arbeid waardoor de blaren mij eraan herinnerde dat het al weer ruim een jaar geleden was dat ik voor het laatst de schep hanteerde. Maar dat is juist de charme van archeologie. Soms zit je tijden achtereen op kantoor of in een laboratorium, dan sta je ineens met een bijl in de stromende regen boomstronken weg te hakken omdat ze midden in je grafheuvel zitten.

Zoals gezegd vlot het werk in het veld gestaag. Opvallend is dat de resultaten totaal anders zijn in vergelijking met de opgraving van vorig jaar. Toen hadden we twee heuvels die een prachtige plaggenopbouw hadden (te herkennen aan de vlekkerige opbouw) maar kwamen we geen prehistorische graven tegen. Nu graven we op een andere locatie op dezelfde Kroondomeinen en hebben we drie heuvels zonder enig spoor van plaggen maar hebben we inmiddels al vele crematiegraven gevonden. Voor de leek stelt dit weinig voor omdat deze eigenlijk alleen bestaan uit concentraties verbrande stukjes bot. Deze zitten niet in een urn maar liggen gewoon los in het zand en moeten dus heel voorzichtig opgegraven en verzameld worden. De specialist kan vaak nog bepalen of het om de resten van een man of een vrouw gaat en vaak ook ongeveer de leeftijd bepalen.

Hoewel we aanvankelijk dachten dat alle drie de heuvels uit de Vroege IJzertijd (rond 800 voor Chr.) dateerden hebben we nu aanwijzingen dat in ieder geval n van de heuvels in de Midden Bronstijd dateert (tussen 1600-1500 voor Chr.). De komende dagen zal moeten blijken of dit ook inderdaad het geval is. Het uiteindelijke oordeel over de datering, aard en betekenis van deze grafheuvels zal nog zeker maanden, zo niet jaren, op zich laten wachten. De crematieresten moeten door een specialist worden onderzocht, de botanische monsters moeten worden uitgewerkt, de artefacten moeten worden bestudeerd en de houtskoolresten moeten C14 gedateerd worden. Al deze resultaten samen zullen hopelijk leiden tot een mooi verhaal over wat er zich al die duizenden jaren geleden in Apeldoorn toch afspeelde. U zult daarvoor dus nog enig geduld moeten hebben.

Meer informatie over de opgravingen van 2008 in ApeldoornWoensdag 23 juli 2008
Highslide JS
Heel voorzichtig worden de crematie resten vrijgelegd. Het gaat om kleine stukjes verbrand menselijk bot die los in het zand liggen. Waarschijnlijk zijn ze ooit begraven in een stoffen doek, maar deze is helaas vergaan.

Highslide JS
Voor de leek niet echt interessant maar de specialist kan bepalen op basis van deze kleine fragmentjes of het om de resten van een man of een vrouw gaat en ook vaak hoe oud het individu ongeveer was.

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -