change language


Opgraving Apeldoorn dag 18: “Stand van Graven

Wat heeft het onderzoek tot nu toe opgeleverd? Het sleuvenonderzoek rond het beschermde monument van vier grafheuvels leverde niet de sporen waarop we gehoopt hadden. De enige sporen die we aantroffen, waren die van de bosploeg. Waarschijnlijk is het bosgebied begin 20e eeuw omgezet met de ploeg, hetgeen valt af te leiden aan de vondst van wat pijpenkopjes in de ploegsporen. Ook het sleuvenonderzoek rond de grafheuvels die opgegraven worden, leverde niet de hoeveelheid sporen op die we hoopten te vinden.

De grafheuvels zelf hebben ons daarentegen wel aangenaam verrast. Daar waar je in een grafheuvel hooguit drie of vier bijzettingen verwacht, leverden twee heuvels, waarvan slechts één kwadrant is onderzocht, al zo’n 11 crematiegraven op. Dat betekent extra werk. Van sommige crematieresten is bij analyse vast te stellen hoe oud de persoon in kwestie was bij overlijden en of het een man of vrouw was. Tevens kunnen we met C14-datering bij benadering vast stellen wanneer de persoon is gecremeerd. Soms wordt één grafheuvel na een periode van meer dan 1000 jaar opnieuw gebruikt om weer een overledene in bij te zetten. Datering van de crematiegraven is dus belangrijk.

Het profiel, dat de bodemopbouw laat zien, is erg moeilijk te lezen. De archeoloog verwacht in het profiel een oud oppervlak/maaiveld te zien. Het oude maaiveld, waarop de heuvel is opgeworpen, toont zich vaak als een donkere, horizontale band en is in feite een verlenging van het huidige maaiveld buiten de heuvel. In al de drie grafheuvels is dit oude maaiveld vooralsnog niet gevonden of herkend. En zonder oud oppervlak wordt de vraag wel eens geopperd: “zijn het wel grafheuvels”? Zijn de crematiegraven soms in een natuurlijke heuvel bijgezet? Het zou zo maar eens kunnen. Misschien dat we deze week daar een antwoord op vinden. We houden u op de hoogte

Meer informatie over de opgravingen van 2008 in ApeldoornMaandag 28 juli 2008


Highslide JS
Een kuil naast grafheuvel 1. Door de kuil half uit te graven (couperen) kunnen we zien hoe diep deze is, en tegelijkertijd de opbouw (profiel) van de kuil bestuderen, uiteindelijk wordt ook de andere helft van de kuil uitgegraven op zoek vaan vondsten zoals aardewerk die kunnen helpen bij het dateren van de kuil


Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -