change language


Radiostilte

door Karsten Wentink

Beste grafheuvelvrienden, het is al weer veel te lang geleden dat wij van ons lieten horen. Afgelopen zomer stonden er bijna dagelijks nieuwe berichten op deze site maar sindsdien is het allemaal wat verstomd. Maar ja, zo gaat dat met archeologen. In de zomer zijn zij actief met scheppen, heuvels en weblogs, maar zodra de dagen korter worden verdwijnen zij naar binnen om in stoffige ruimtes alles dat de afgelopen zomer is opgegraven tot in detail uit te werken. Hoewel dit een zeer belangrijk onderdeel is van het onderzoek, is het voor de buitenstaander iets minder spectaculair dan het daadwerkelijke opgraven.

De studenten die deze zomer meehielpen op de opgraving zijn allemaal weer druk aan het studeren en de promovendi zijn druk bezig met hun onderzoek. Dit bestaat uit het lezen van boeken, en inventariseren van vindplaatsen, het aanleggen van grote databases met informatie over alles dat mogelijkerwijs interessant kan zijn, het tellen van pollen en het schrijven van eerste hoofdstukken. Omdat wij allemaal pas deze zomer officieel met ons promotie onderzoek zijn gestart zitten wij allemaal nog erg in een verkennende fase; wat is er allemaal al bekend, waar ligt de data, wat gaan we precies onderzoeken? Uiteraard heel belangrijk maar dat maakt dat er nog niet veel ontdekkingen zijn gedaan die uitgebreid op de website kunnen worden toegelicht.

Zo af en toe gebeurt er echter al wel iets interessants, zoals u heeft kunnen lezen in de berichten uit de pers over ons onderzoek naar het graf van Niersen. Toen Holwerda begin 1900 in een grafheuvel skeletten aantrof, besloot hij het geheel in gips te gieten en naar het museum in Leiden te brengen. Aldaar verbleef het bijna 100 jaar. Afgelopen december hebben wij met behulp van de politie van het gipsen blok Röntgen foto’s genomen om te kijken wat er nog allemaal in het gips verborgen zat. Daarover zal Quentin binnenkort uitgebreid berichten op deze site.

Tot zover deze update, wij zijn u niet vergeten! Zodra er weer leuke dingen te melden zijn zullen wij dat zeker doen, dus vergeet ook ons niet!Maandag 9 maart 2009
Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -