change language


Vandaag is het weer begonnen!

door Janneke Zuyderwyk (Archeoloog bij de Gemeente Apeldoorn)

Vandaag is het weer begonnen, het jaarlijkse veldwerk van het grafheuvelproject. Voor de derde maal wordt opgegraven in grafheuvels in de gemeente Apeldoorn binnen dit samenwerkingsproject van de Universiteit Leiden, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (voorheen RACM) en de gemeente Apeldoorn. Dit jaar gaan we verder waar we vorig jaar gebleven waren, in het Kroondomein.

Afgelopen jaar waren de resultaten namelijk zo overweldigend dat er niet genoeg tijd was om het onderzoek af te ronden. De reeds opgegraven kwadranten zullen dit jaar verder uitgebreid worden en er zal ook veel onderzoek gedaan worden in de omgeving van de heuvels. Want doel van het onderzoek is onder andere in kaart te brengen hoe de heuvels in het landschap lagen, waarom ze nu precies hier liggen en hoe de nabije omgeving werd gebruikt. Werd er bijvoorbeeld ook gewoond in de buurt van de heuvels, of zijn er misschien andere sporen te vinden? Op deze vragen hopen we dit jaar antwoord te vinden en hiervan zullen we u op deze site regelmatig op de hoogte houden.

Meer informatie over de opgravingen van 2009 in ApeldoornMaandag 15 juni 2009


Highslide JS
De opgraving van vorig jaar is weer netjes dichtgelegd, vandaag wordt begonnen om alles weer open te gooien zodat we verder kunnen gaan waar we vorig jaar gebleven zijn

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -