change language


David Fontijn bezoekt opgraving

door Karsten Wentink

Wegens ziekte kon onze projectleider, David Fontijn, dit jaar op het laatste moment helaas niet mee het veld in. Maar gelukkig maakt hij het inmiddels al weer een stuk beter, hoewel hij nog lang niet volledig hersteld is. Echter, de grafheuvelkriebels werden heviger en heviger en hij zou en moest de opgraving bezoeken. Daarom zijn Annelou van Gijn en ondergetekende gisteren met David naar Apeldoorn vertrokken.

Bij het binnenrijden van Apeldoorn werd David hoe langer hoe vrolijker, hij had hier al een hele poos naar uitgekeken. Eenmaal bij de opgraving aangekomen volgde een hartelijke ontvangst, iedereen had David gemist in het veld.

Na een vlot kopje koffie vertrok de stoet, uitgerust met krukken en klapstoelen, het bos in richting de heuvels. In heuvel 3 was het werk flink gevorderd sinds vorige week. De grafkuil die ongeveer in het midden van de heuvel was aangetroffen was inmiddels prachtig uitgeprepareerd. Hierbij was met behulp van kleine spateltjes en borsteltjes al het zand rondom de crematieresten en stukken houtskool verwijderd. Hoewel het graf maar voor de helft is blootgelegd in deze put, lijkt het erop dat in het graf de houtskoolresten en de crematieresten gescheiden zijn gedeponeerd. De houtskoolresten liggen vrijwel allemaal aan de ene kant in het graf, de crematieresten aan de andere kant.

Ook het graf in heuvel 2 is inmiddels prachtig uitgeprepareerd en het is duidelijke te zien dat de concentraties houtskool onderdeel zijn van een structuur. Het is momenteel nog niet helemaal duidelijk of we te maken hebben met de resten van verkoolde balken uit een brandstapel, of mogelijk met aangekoolde resten van een kist of baar. De interpretatie wordt vooral bemoeilijkt door de boomwortels die door het graf groeien en alles uit elkaar hebben gedrukt. Hopelijk kan een houtexpert ons meer vertellen over deze vondst.

Hoewel er in heuvels 2 en 3 inmiddels vele graven zijn aangetroffen, is dat in heuvel 1 niet het geval. Behalve de zone met crematieresten in het centrum zijn er geen secundaire bijzettingen aangetroffen. Wel zijn er een serie lemige kuilen gevuld met stenen en enkele kleine fragmentjes aardewerk gevonden. Aangezien deze onder het heuvellichaam lagen, lijkt het erop dat deze ouder zijn dan de heuvel en daarmee in de steentijd gedateerd moeten worden. Verdere analyse van de vondsten en wellicht C14 dateringen zullen dit echter nog moeten bevestigen.

Verderop is het bos zijn een paar studentes aan het werk in één van de proefsleuven. Hoewel de setting prachtig is, zo midden in het bos, blijkt al snel waarom opgraven hier ook een hel kan zijn. Uit de putwanden steekt een wirwar van boomwortels, hetgeen het bestuderen van de bodemopbouw vrijwel onmogelijk maakt. Bij zowel het onderzoek in 2006 in Rhenen, als het onderzoek in 2007 nabij restaurant “de Echoput” in Apeldoorn werden vele archeologische sporen aangetroffen rondom de grafheuvels. Op de huidige locatie lijkt dit niet het geval te zijn, ook deze proefsleuf is wederom “spoorloos”. Het is nog niet duidelijk hoe dit verschil verklaard moet worden, maar dit zal ongetwijfeld één van de dingen zijn waar we ons de komende jaren nog mee bezig zullen houden.

Meer informatie over de opgravingen van 2009 in ApeldoornMaandag 29 juni 2009


Highslide JS
Cristian laat het graf in heuvel 3 zien

Highslide JS
De houtskoolconcentratie in heuvel 2

Highslide JS
Zijn het resten van een kist of baar, of verkoolde balken uit de brandstapel?

Highslide JS
De wirwar aan boomwortels laten zien dat opgraven in een bos niet bepaald gemakkelijk is

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -