change language


Barnsteen in de laatste week

door Karsten Wentink

De laatste opgravingsweek is bijna ten einde als David en ik weer een bezoek brengen aan de opgraving in Apeldoorn. Het werk vlot gestaag hoewel het weer deze week niet echt meewerkt, het team wordt getrakteerd op de ene na de andere plensbui. Toch mag dit de pret niet drukken, er is een boel werk verzet de afgelopen weken, en veel nieuwe gegevens verzameld.

De meest opmerkelijke vondst van deze week komt gek genoeg niet uit één van de grafheuvels. Bij één van de proefsleuven buiten heuvel 1 is op een meter of 20 tot 30 buiten de heuvel een kuiltje aangetroffen die gevuld is met gebroken en verbrande stenen. Dergelijke kuilen bevinden zich ook onder het heuvel en nabijheid van deze kuil bij de heuvel lijkt dan ook geen toeval. Behalve verbrande stenen kwam bij het uittroffelen van deze kuil echter ook een gebroken barnstenen kraal tevoorschijn. De kraal dateert mogelijk in de late Steentijd, maar waarschijnlijker in de eerste helft van de Bronstijd. De kraal wordt momenteel bewaard in een zakje met water, zodat deze niet uitdroogd. Als je barnsteen direct na het opgraven zou laten drogen, dan gaat het barsten en kan het helemaal uit elkaar vallen. Om dat te voorkomen kun je het beter onderwater bewaren totdat het in een laboratorium onder gecontroleerde omstandigheden geconserveerd kan worden. Wat precies de aard, functie en betekenis is van deze kuilen gevuld met stenen is nog niet duidelijk. Enkele jaren eerder bij opgravingen in Rhenen hebben we ook dergelijke kuilen gevonden onder een grafheuvel. Nadere analyse van de kuilen, vulling en vondsten moet nog gebeuren.

De houtskoolconcentraties in heuvel twee, die mogelijk deel uitmaken van een kist, baar of wellicht resten zijn van een brandstapel, zijn in stukken gelicht en in situ in plastic bakken geplaatst zodat ze nader onderzocht kunnen worden door een houtspecialist.

In heuvel drie zijn de laatste graven opgegegraven en er staat nu alleen nog een grote boomstronk op een klein eilandje van zand. Het geheel lijkt als het ware boven het vlak te zweven. Onder een geïmproviseerde tent is men bezig de laatste monsters uit te zeven en worden zorgvuldig alle crematieresten in aparte zakjes gestopt.

Hoewel het graafwerk nu bijna klaar is, zal er nog heel veel moeten gebeuren. Alle tekeningen moeten digitaal worden gemaakt en in de computer moeten worden gezet. Alle vondsten moeten worden onderzocht en beschreven en ook in een digitaal bestand worden gezet. De vondsten en tekeningen worden vervolgens aan elkaar gekoppeld zodat we met de computer precies kunnen vaststellen wat waar gevonden is. Deze gevens kunnen vervolgens weer gekoppeld worden aan de gegevens van vorig jaar zodat er een totaal plaatje ontstaat. Uiteindelijk zal alles moeten worden uitgewerkt in een opgravingsrapport.

Meer informatie over de opgravingen van 2009 in ApeldoornDonderdag 9 juli 2009


Highslide JS
In een zakje met water wordt de barnstenen kraal bewaard

Highslide JS
Een boomstronk lijkt als het ware boven het vlak te zweven en doet dienst als kapstok en multimedia centre

Highslide JS
Een geïmproviseerde tent moet beschutting bieden tegen de regen

Highslide JS
In het bos, op enige afstand van heuvel 1, ligt de kuil waar de barnstenen kraal is gevonden

Highslide JS
De kuil wordt voorzichtig uitgetroffeld, hopelijk ligt er nog meer moois in!

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -