change language


Nieuw onderzoek naar grafheuvels Bergsham, gem. Barneveld

door Karsten Wentink

Er heerst al weer een tijdje radiostilte op onze website, niet omdat er niets te melden valt maar omdat we allemaal vreselijk druk zijn. Het Ancestral Mounds project is inmiddels over de helft en de eerste hoofdstukken van proefschriften moeten in theorie klaar beginnen te raken. En hoewel we steeds verder komen, blijft de stapel werk met wat nog gebeuren moet angstaanjagend hoog.

En van de laatste ontwikkelingen in het project is dat we een subsidie hebben gekregen van de Provincie Gelderland en de Gemeente Barneveld om een oude opgraving van Van Giffen uit 1935 opnieuw onder de loep te nemen. Van Giffen groef bij Bergsham (gem. Barneveld) een aantal grafheuvels op waaruit vele tientallen crematiegraven kwamen. En van deze graven bevatte zelfs een bronzen zwaard, een extreem bijzondere vondst daar bronzen, en in het bijzonder wapens, maar heel zelden in graven werden meegegeven in deze periode (rond 1600 v. Chr.).

Hoewel meestal de crematieresten zelf niet bewaard werden bij dit soort oude opgravingen, kunnen wij hier van geluk spreken omdat in museum Nairac in Barneveld nog netjes alle zakjes crematieresten in het depot stonden. Dit geeft ons een unieke kans om deze vondsten opnieuw te onderzoeken. Tegenwoordig kan een fysisch antropoloog (specialist in mensenbotten) namelijk op basis van deze resten nog vaststellen of het om mannen, vrouwen of kinderen ging, en vaak zelfs ook hoe oud deze individuen waren. Daarnaast kunnen we met behulp van C14 dateringen precies uitzoeken hoe oud de verschillende graven zijn. Zijn deze graven bijvoorbeeld allemaal in korte tijd aangelegd en hebben de verschillende individuen elkaar wellicht gekend, of zijn de graven het gevolg van honderden jaren hergebruik van dezelfde grafheuvel?

Het zal nog even duren voordat de resultaten bekend zijn, maar zodra het zover zal daarvan op deze website verslag worden gedaan. Hopelijk levert dit onderzoek meer informatie op over wie wanneer begraven werd in deze grafheuvels en krijgen wij daarmee een unieke kans om het grafritueel uit de Bronstijd beter te begrijpen.Donderdag 18 november 2010


Highslide JS
De grafheuvels bij bergsham

Highslide JS
Het bronzen zwaard uit n van de grafheuvels bij Bergsham (museum Nairac)

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -