change language


Grafheuvel Boeken

Er zijn inmiddels al meerdere publicaties verschenen binnen het Ancestral Mounds project. Dit betreffen Engelstalige wetenschappelijke publicaties maar ook Nederlandstalige boeken gericht op een breder publiek.

Alle boeken zijn uitgeven bij Sidestone Press en kunnen op de website van de uitgever worden besteld.

Tevens kunnen hier alle boeken gratis online worden gelezen of als e-book worden gekocht.

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -