change language


Grafheuvel foto's

opgraving 2009 - bronsgieten 2009 - opgraving 2008 - opgraving 2007 - opgraving 2006

Site: Echoput, Apeldoorn
Highslide JS
De eerste paar centimeters bovengrond wordt machinaal verwijderd, daarna gaat alles met de hand
Highslide JS
Naast de heuvels worden proefsleuven aangelegd midden in het bos. Dit om te onderzoeken of er naast de heuvels k archeologische sporen zijn
Highslide JS
Handmatig verdiepen van het vlak
Highslide JS
De totalstation bij de proefsleuf in het bos. Met dit apparaat wordt alles in 3 dimensies wordt ingemeten zodat naderhand de hele opgraving 3d gereconstrueerd kan worden
Highslide JS
Studenten graven met de hand de heuvel laagje voor laagje af
Highslide JS
Twee kwadranten zijn geheel uitgegraven
Highslide JS
Hoewel het graf geroofd bleek te zijn is er nog wel de oude grafkuil zichtbaar in het centrum van de heuvel
Highslide JS
Paalsporen naast een grafheuvel van een mogelijk middeleeuwse structuur
Highslide JS
Dwarsdoorsnede (profiel) van een grafheuvel. Te zien is het oud oppervlak, de opgeworpen plaggen van het heuvellichaam en recente bodemvorming in de heuvel
Highslide JS
Met de totalstation wordt alles 3d ingemeten
Highslide JS
Alleen de bovengrond wordt machinaal verwijderd, de rest van de opgraving komt neer op scheppen, kruiwagens en spierpijn
Highslide JS
De opgraving vroeg in de ochtend

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -