change language


Grafheuvel foto's

opgraving 2009 - bronsgieten 2009 - opgraving 2008 - opgraving 2007 - opgraving 2006

Site: Apeldoorn, Kroondomeinen
Highslide JS
Ook dit jaar wordt er weer midden in het bos bij Apeldoorn opgegraven, omgeven door bomen, bosbessen en wilde zwijnen
Highslide JS
Een kwadrant uit n van de grafheuvels wordt hadmatig verdiept, laagje voor laagje wordt een stuk van de heuvel opgegraven
Highslide JS
Met kruiwagens wordt het afgegraven zand weggevoerd. Na de opgraving zal alles weer netjes terug worden gestort zodat de heuvel er weer net als vr de opgraving bij komt te liggen
Highslide JS
In het midden van de heuvel kan mogelijk een graf liggen, daarom wordt dit deel extra voorzichtig opgegraven. Het zand wordt in emmers geschept en gezeefd om geen enkel scherfje over het hoofd te zien
Highslide JS
Ieder scherfje wordt meteen door de kenners bekeken. In dit geval blijkt het om een scherf uit de IJzertijd te gaan
Highslide JS
Ook de stenen worden door de specialist al in het veld bekeken om te bepalen of het om werktuigen gaat (bijv. maalstenen of klopstenen) of gewoon om een natuurlijke steen
Highslide JS
Hoewel de omgeving fantastisch is, heeft opgraven in het bos ook zo zijn nadelen. De bomen staan soms lelijk in de weg, maar je kunt er wel fijn je troffel in opbergen!
Highslide JS
Met proefsleuven naast de heuvels wordt gekeken of er buiten de heuvels ook archeologische sporen aanwezig zijn. Zo proberen we bijvoorbeeld te bepalen of de heuvels geisoleerd in het landschap lagen of misschien dicht bij een nederzetting
Highslide JS
Vooral vroeg in de ochtend wanneer de zonnestralen door het bladerdek prikken word je geconfronteerd met de prachtige locatie waar je opgraaft
Highslide JS
Het harde zonlicht zorgt ervoor dat de sporen niet goed zichtbaar zijn op de foto's, er wordt dus op alle mogelijke manieren geprobeerd schaduw te maken op het spoor dat gefotografeerd moet worden
Highslide JS
Heel precies worden de crematie graven uitgetroffeld. Ieder groter stukje mensenlijk bot wordt voorzien van een wit prikkertje zodat we het niet per ongeluk over het hoofd zien
Highslide JS
Archeologisch onderzoek bestaat niet alleen uit graven, ook het bekijken van andere interessante vindplaatsen hoort erbij. Hier bezoekt een groep studenten de "grafheuvelweg" van Vaassen
Highslide JS
Alles wordt netjes gezeefd zodat ook alle kleine fragmentjes bot en aardewerk gevonden worden
Highslide JS
De crematie graven worden in 4 blokken opgegraven zodat we ook de doorsnedes goed kunnen bestuderen.
Highslide JS
Met de totalstation wordt alles heel nauwkeurig en 3d ingemeten
Highslide JS
Alle vondsten en sporen worden netjes ingemeten en getekend op de "vlaktekening", na de opgraving zullen deze gedigitaliseerd worden zodat we een 3d model kunnen maken van de grafheuvel
Highslide JS
Met de hand een grafheuvel opgraven is erg veel werk, gelukkig zijn er hoop mensen die meehelpen waaronder studenten en staf van de universiteit Leiden, de gemeente archeoloog van Apeldoorn en enkele vrijwilligers die hun vakantie opofferen om bij dit project te komen helpen
Highslide JS
Er staat een boom bovenop een crematie graf, er moet dus zorgvuldig gezocht worden naar stukjes verbrand bot tussen de boomwortels
Highslide JS
En groep van ongeveer 15 edelherten komt langs op een paar honderd meter van de opgraving, zij maken eens te meer duidelijk hoe bijzonder het is om op deze locatie op te kunnen graven
Highslide JS
Op de opgraving hebben we geen arbo-bureaustoelen, maar een klapstoel als bureau en de stort als stoel voldoen ook prima aan de eisen van de gemiddelde archeoloog
Highslide JS
De putten moeten ook van bovenaf gefotografeerd worden, dit wordt gedaan via een lange ladder die tegen een van de vele bomen gezet wordt. Wel moeten er natuurlijk een paar takken aan de kant voor het maken van een mooie overzichtsfoto
Highslide JS
Vanuit een boom krijg je een mooi overzicht van de opgraving. In tegenstelling tot de grafheuvels van vorig jaar is in deze heuvels geen plaggenopbouw zichtbaar
Highslide JS
Naast crematie resten worden ook brokken houtskool aangetroffen, deze kunnen met de C14 methode worden gedateerd en kunnen ons zodoende vertellen hoe oud de graven zijn
Highslide JS
De boomstronken in de heuvels zijn erg lastig bij het opgraven maar ook bij het meten en tekenen staan ze soms lelijk in de weg
Highslide JS
In een kuil net buiten de heuvel wordt een concentratie verbrande stenen aangetroffen, wat dit betekent moet de komende jaren worden uitgezocht
Highslide JS
Bij het verdiepen van het vlak wordt onder n van de heuvels een "intermediaire randstructuur" aangetroffen die bestaat uit een greppel met daarin palen. Deze omgrenzing lag om het graf maar onder de heuvel, mogelijk is dit een indicatie dat de heuvel in de Late Steentijd dateert.

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -