change language


Grafheuvel foto's

opgraving 2009 - bronsgieten 2009 - opgraving 2008 - opgraving 2007 - opgraving 2006

Site: Apeldoorn, Kroondomeinen
Highslide JS
In de schaduw wordt een graf in heuvel 3 uitgeprepareerd, tevoorschijn komen stukken houtskool en crematieresten
Highslide JS
De crematieresten zijn duidelijk zichtbaar als witte, kalkachtige stukjes bot
Highslide JS
Het houtskool en de crematieresten liggen in een langgerekte kuil
Highslide JS
Het uitprepareren van een graf gebeurd heel precies, en daarom ook vrij langzaam
Highslide JS
Het houtskool en de crematieresten uit de graven worden zorgvuldig gescheiden zodat ze apart bewaard en onderzocht kunnen worden. De crematieresten kunnen onderzocht worden op geslacht en leeftijd van de overledene, het houtskool kan onderzocht worden op boomsoort en gebruikt worden voor een C14 datering
Highslide JS
De graven worden in kleine segmenten uitgegraven en gedocumenteerd
Highslide JS
Ieder stukje bot en houtskool wordt verzameld
Highslide JS
Ook buiten de heuvel wordt gezocht naar sporen en vondsten
Highslide JS
In de proefsleuven komen vooral diep donkere verkleuringen tevoorschijn, sporen van de bosploeg waarmee rond 1900 de bosgrond werd bewerkt
Highslide JS
Terwijl bezoekers te woord worden gestaan gaat het werk wel gewoon door
Highslide JS
De profielen worden afgedekt met plastic om uitdroging door de zon te voorkomen, door uitdroging zijn de kleurverschillen van de verschillende bodemlagen moeilijk te zien
Highslide JS
Als de profielen "vers worden afgestoken" zijn de kleurverschillen van de verschillende lagen het beste te zien
Highslide JS
Buiten de heuvel worden tussen de bomen door proefsleuven aangelegd om ook daar te zoeken naar archeologische sporen
Highslide JS
In tegenstelling tot de opgraving van 2007 leveren de proefsleuven hier weinig tot geen sporen op
Highslide JS
In het centrum van heuvel 2 is een concentratie houtskool aangetroffen, mogelijk de resten van een kist of baar
Highslide JS
Als het graf wordt uitgeprepareerd is duidelijk te zien dat er een structuur in het houtskool zit
Highslide JS
Helaas is het graf behoorlijk verstoord door de wortels van de boom die bovenop het heuvel stond
Highslide JS
Het zand wordt uit ieder segment apart verzameld in emmers en gezeefd, zodat we zeker weten dat er geen vondsten over het hoofd zijn gezien
Highslide JS
Cristian wijst David op één van de grafkuilen die deels onder een grote boomstronk gevonden is
Highslide JS
In het midden van heuvel 3 zit een langwerpige grafkuil die wij deels hebben aangesneden
Highslide JS
Opmerkelijk is dat het erop lijkt dat in de grafkuil de houtskoolresten en de crematieresten gescheiden lijken te zijn gedeponeerd
Highslide JS
In het centrum van heuvel 2 zijn de houtskoolresten netjes uitgeprepareerd en lijken duidelijk onderdeel te zijn van een structuur
Highslide JS
Men is er nog niet over uit de resten zijn van verkoolde balken uit de brandstapel, of mogelijk resten van een kist of baar, analyse door een houtspecialist zal hopelijk uitkomst bieden
Highslide JS
Vooralsnog is de vondst reden tot hoofdbrekens, wat kan dit geweest zijn, hoe kunnen we dit het best opgraven...
Highslide JS
Het feit dat de wortels van de boom die bovenop de heuvel stond het graf doorsnijden, maakt het geheel er niet makkelijker op
Highslide JS
Ook moeten we mogelijkheid open houden dat er zich nog andere vondsten of graven onder dit graf bevinden
Highslide JS
Verderop is het bos is men druk bezig met het aanleggen en documenteren van proefsleuven
Highslide JS
Behalve een zee aan boomwortels zijn er vooralsnog weinig archeologische sporen aangetroffen buiten de heuvels, dit in tegenstelling tot de heuvels die in 2006 en 2007 werden onderzocht
Highslide JS
De profielen worden netjes opgeschaafd zodat de bodem opbouw goed bekeken kan worden
Highslide JS
In een zakje met water wordt de barnstenen kraal bewaard die in één van de kuilen buiten heuvel 1 is gevonden
Highslide JS
Een geïmproviseerde tent moet beschutting bieden tegen de regen
Highslide JS
Een boomstronk lijkt als het ware boven het vlak te zweven en doet dienst als kapstok en multimedia centre
Highslide JS
Op een tafel, onder het zeil liggen de crematieresten die zojuist uit een zeefmonster zijn gehaald
Highslide JS
In het bos, op enige afstand van heuvel 1, ligt de kuil waar de barnstenen kraal is gevonden
Highslide JS
De kuil wordt voorzichtig uitgetroffeld, hopelijk ligt er nog meer moois in!


Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -