change language


Onderzoekers in het project

Staf

Dr. David Fontijn

Prof. dr. Annelou van Gijn

Prof. (em.) dr. Corrie Bakels


Promovendi

Drs. Quentin Bourgeois

Karsten Wentink Mphil

Drs. Marieke Doorenbosch


Overige onderzoekers

Arjan Louwen MA

Drs. Cristian van der Linde

Drs. Masja Parlevliet

Prof. dr Harry Fokkens

Drs. Luc Amkreutz

Drs. Richard Jansen

Drs. Maarten Wispelwey
Richard Jansen

Richard Jansen

Richard Jansen is docent en onderzoeker aan de faculteit der archeologie van de Universiteit Leiden en daarnaast gemeentearcheoloog van Oss. Sinds 1997 is hij betrokken bij het universitaire onderzoek in Oss, met name bij de grootschalige opgravingen in Oss-Horzak. Tussen 2000 en 2008 was hij projectleider bij Archol bv. Onder zijn leiding zijn opgravingen uitgevoerd in o.m. Zevenbergen, Herpen, Nistelrode, Uden en Oss.

Hij doet (promotie)onderzoek naar de late prehistorie en Romeinse tijd in het Maaslandgebied. Het grafheuvelonderzoek van Vorstengraf en Zevenbergen vallen daaronder en ook het onderzoek op de Maashorst. Recentelijk zijn twee kortlopende door NWO gefinancierde Odyssee-projecten onderzijn leiding gestart, beide gericht op uitwerkingen van oud onderzoek in genoemde regio.

E-mail:

zie ook:

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -