change language


Grafheuvels in het Klokhuis

Dinsdag 19 januari was het grafheuvelonderzoek onderwerp van het populaire kinderprogramma het Klokhuis. Centraal stond de opgraving in Apeldoorn en technieken en methodes die toegepast worden in het onderzoek naar grafheuvels.

Bekijk nu de aflevering!
Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -