change language


Onderzoek van de Universiteit Leiden in Oss


Oss neemt een bijzondere plaats in in het onderzoek naar de prehistorie van Nederland. Al sinds 1974 voert de universiteit Leiden archeologisch onderzoek uit naar prehistorische woonplaatsen en graven in deze gemeente. Voor het grafheuvelonderzoek is vooral het zuiden van Oss van groot belang. Hier werd in de jaren ’30 een ongekend rijk graf uit de vroege ijzertijd (c. 700 v. Chr.) gevonden, dat begraven was in de grootste grafheuvel van Nederland (diameter 53 m!). Dit zogenaamde “vorstengraf” bevatte uit Zuid-Duitsland geďmporteerde objecten, zoals een groot ijzeren zwaard waarvan het heft met goud was ingelegd. Vlakbij dit graf ligt een tweede groep grafheuvels, de Zevenbergen. Hier heeft de Universiteit Leiden in de jaren ’60 al een tweetal grafheuvels onderzocht. De bouw van een nieuwe afrit van de A50 maakte een verder onderzoek van dit terrein noodzakelijk. Een grote opgraving van Archol BV en de Universiteit Leiden in 2004 leverde zeer interessante resultaten op. De grootste heuvel van de hele Zevenbergen groep kon toen niet onderzocht worden. Toen dat onderzoek uiteindelijk in 2007 door ons werd uitgevoerd deden we een spectaculaire ontdekking...Uitzending RTL Nieuws nieuwe Vorstengraf

Bekijk hier de uitzending van RTL Nieuws van woensdag 4 november. Naast een interview met David Fontijn en Richard Jansen bevat dit eveneens de eerste beelden van de opgraving van het graf. Klik voor voor de uitzending.

Click to enlarge
Luchtfoto van de opgravingslocatie Oss Zevenbergen, bij de A50


Uitzending NOS nieuwe Vorstengraf


Fullscreen

Een ongekend rijk graf...Heuvel 7 van de Zeven Bergen - door David Fontijn

In 2004 werd door Archol BV en de Universiteit Leiden de grafheuvelgroep “Zevenbergen” te Oss opgegraven. Geordend in een rij lagen hier verschillende grafheuvels uit de bronstijd (2000-800 v. Chr.), en een klein begraafplaatsje uit de vroege ijzertijd (800-500 v. Chr.). Het hele terrein was in de prehistorie gemarkeerd met soms 150 m lange palenrijen, raadselachtige structuren, die vermoedelijk iets van doen hebben met processies en rituelen die tijdens begravingen in de prehistorie plaats vonden. De meest opvallende grafheuvel van die groep was echter een enorme ronde bult van rond de 40 m in diameter. Als die veel kleinere grafheuvels uit de bronstijd al zulke interessante gegevens over de prehistorie konden opleveren, wat zou zo’n “reuzenheuvel” dan wel niet bevatten? > > lees verder > >Hoe een natuurlijk duin de laatste rustplaats werd van een prehistorische vorst - door David Fontijn

Bijna 4000 jaar geleden begonnen mensen doden te begraven op het terrein dat we nu “Zevenbergen” noemen. Misschien werd dit terrein gekozen omdat er al een groep van kleine, natuurlijke duintjes lag. Misschien wilde ze begraven worden in de nabijheid van een nog oudere grafheuvel uit de klokbekertijd (c.4500 v. Chr.) die vlak bij het huidige bedrijventerrein “Vorstengrafdonk” lag. In ieder geval werden er verschillende grafheuvels opgeworpen, mooi op een rijtje zoals we dat overal in Europa zien. Temidden van dat rijtje lag een duin dat veel groter was dan de andere duintjes. Vreemd genoeg werd dit duin in de bronstijd niet als begraafplaats uitverkoren, hoewel er wel een langwerpige grafheuvel met meer dan 100 palen omzoomd pal tegen aan werd gebouwd. Kuiltjes met houtskool op het grote duin laten wel zien dat men hier vuurtjes brandde, maar voor welk doel blijft onduidelijk. > > lees verder > >Conserveren begint in het veld! - door Jo Kempkens en Ton Lupak

Tijdens de opgraving door Archol en de Universiteit Leiden van grafheuvel 7 werden op een gegeven moment veel kleine bronzen voorwerpen aangetroffen. Deze waren uiterst breekbaar en gingen bij de minste aanraking al stuk. Daarnaast wilde men graag weten of deze krammetjes in een bepaald verband lagen. Het was voor de archeologen in het veld niet goed mogelijk om deze vondsten geheel op te graven zonder de kans te lopen dat informatie verloren zou gaan... > > lees verder > >

Prehistorische “vorsten” in Oss? - door David Fontijn

Het rijke graf van heuvel 7 roept onmiddelijk allerlei vragen op. Niet alleen is zo’n grote hoeveelheid vondsten bijzonder, maar ook de aard van de vondsten (paardetuig, ornamenten die vermoedelijk op leren teugels of op een wagen hebben gezeten). Waarom besloot een prehistorische gemeenschap 2600 jaar geleden om één dode zo flamboyant te begraven? Om de situatie nog ingewikkelder te maken: dit graf is niet het enige. In de directe omgeving zijn maar liefst drie van zulke heel rijke graven gevonden die alle in de vroege ijzertijd dateren (800-500 v. Chr.)... > > lees verder > >Grafheuvels, kabouters en misdadigers: grafheuvels in Oss - door David Fontijn

Als overal aanwezige stille getuigen van een ver verleden hebben grafheuvels in Europa altijd de verbeelding geprikkeld. In de 18e en 19e eeuw lagen grafheuvels nog overal op de uitgestrekte heides van de Veluwe en Brabant. Vaak vormden ze samen met kerktorens de enige bakens in een ruig en onguur heidelandschap, waar reizigers vaak lange en moeilijke tochten door uitgestrekte vlaktes moesten maken. Hoe vertrouwd de boeren en reizigers ook met hun aanwezigheid waren, niemand kon zich herinneren dat er in hun gemeenschap ooit iemand zo’n heuvel had opgeworpen. Het is dan ook niet gek dat er over die – in feite “wezensvreemde” elementen in het 18e eeuwse boerenlandschap – allerlei verhalen de ronde deden. Ze zouden bevolkt zijn door geesten, kabouters... > > lees verder > >Publieksboek: Prins onder Plaggen. Vorstengrafheuvels op de Maashorst bij Oss

Over de opgraving en vondsten van Heuvel 7 is het boekje verschenen "Prins onder Plaggen" geschreven door Evert van Ginkel, met medewerking van Richard Jansen, David Fontijn en Harry Fokkens. Klik hier voor meer informatie en om het boekje te bestellen!
Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -