change language


Oud grafheuvelonderzoek

In de begin jaren van de archeologie lag de focus van het onderzoek vaak op grafmonumenten, of dit nu ging om piramides in Egypte, hunebedden in Drenthe of de grafheuvels op de Veluwe. Jarenlang hebben de onderzoekers van weleer vele grafheuvels opgegraven. Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw werden de meeste grafheuvels beschermde rijksmonumenten en verplaatste de focus zich naar grootschalig nederzettingsonderzoek.

Het resultaat hiervan is dat hoewel de musea gevuld zijn met vondsten uit grafheuvels er nauwelijks heuvels zijn opgegraven met moderne onderzoeksmethodes. De Universiteit Leiden is daarom in samenwerking met de RCE en de gemeente Apeldoorn nu opnieuw een onderzoek begonnen naar deze prehistorische grafmonumenten. Dit betekent echter niet dat wij het oude onderzoek links laten liggen. In tegendeel zelfs, de kern van ons onderzoek zal blijven bestaan uit de enorme verzameling vondsten, tekeningen en gegevens die de afgelopen eeuw zijn verzameld. Om deze reden is ook het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (RMO) een belangrijke partner in het project.

Behalve dat enkele nieuwe grafheuvels worden opgegraven met de nieuwste onderzoeksmethodes zullen ook de oude gegevens uit de musea opnieuw onder de loep genomen worden. Dit onderzoek zal zich voornamelijk richten op alle grafvondsten uit oude opgravingen die nu liggen opgeslagen in het depot van onder andere het RMO in Leiden. De vondsten zullen onderworpen worden aan een veelvoud van nieuwe onderzoeksmethodes waaronder studies naar de sporen van gebruik en residu.

Lees verder over het grafheuvelonderzoek van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.Lees verder over het grafheuvelonderzoek van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.Click to enlarge
Grafheuvelopgraving in Vaassen, Hertenkamp 1909 door Holwerda. Op de achtergrond is de nog nauwelijks beboste Veluwe te zien (foto: RMO C212, bron: Verhart 2001)

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -