change language


Informatieposter over het Grafheuvel project

Op het nationale congres voor de Nederlandse archeologie (de Reuvensdagen, 13-14 november 2008) was ook het Ancenstral Mounds project vertegenwoordigd met een poster waarop het project werd gepresenteerd. Deze poster is nu als PDF te downloaden van onze website. Klik hiernaast op de kleine afbeelding van de poster om de volledige PDF te openen.


Klik hier om de poster als PDF te openen

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -