change language


Ancestral Mounds deel-projecten

Hieronder vindt u een overzicht van enkele van de deelprojecten van het
Ancestral Mounds project die een eigen website hebben gekregen.Apeldoorn: Before and Beyond Barrows

Tussen 2007 en 2009 werden er in totaal 5 grafheuvels opgegraven op de Kroondomeinen bij Apeldoorn. Ook werd er onderzoek verricht naar het terrein rondom de grafheuvels: lagen de grafheuvels geļsoleerd in het landschap of juist dicht bij nederzettingen? In de periode 2010-2012 werden deze onderzoeken uitgewerkt, om vanaf 2013 weer opnieuw, met nieuwe inzichten en onderzoeksvragen, naar buiten te kunnen gaan. In 2013 is de Universiteit Leiden en de Gemeente Apeldoorn een nieuwe samenwerking aangegaan. Bij de actualisatie van de archeologische kenniskaart van de gemeente is namelijk door het bestuderen van nieuwe hoogtekaarten (AHN2) meer dan 40 mogelijke nieuwe grafheuvels ontdekt. In overleg met de Universiteit Leiden heeft dat tot een nieuw veldproject geleid. Lees er alles over op de Apeldoorn projectpagina: www.grafheuvels.nl/apeldoorn


Graven op de Kroondomeinen bij Apeldoorn

Tussen 2007 en 2009 werden er in totaal 5 grafheuvels opgegraven op de Kroondomeinen bij Apeldoorn. Daarnaast werd er ook vooral onderzoek verricht naar het terrein rondom de grafheuvels: lagen de grafheuvels geļsoleerd in het landschap of juist dicht bij nederzettingen? Lees er alles over op de Apeldoorn projectpagina: www.grafheuvels.nl/apeldoorn_kroon.php


De grafheuvels van de Elsterberg bij Rhenen

Wie vanuit Elst bij Rhenen het Amerongsche Bos inloopt zal zich waarschijnlijk niet realizeren dat hij vanaf zijn eerste voetstappen in het bos omringd is door grafmonumenten voor doden uit een heel ver verleden. Links en rechts van de zandweg die we nu de Westerlaan noemen, bevinden zich, deels verscholen tussen het gebladerte, grote aarden heuvels. Lees er alles over op de speciaal hiervoor opgezette website www.grafheuvels.nl/rhenen


Grafheuvelonderzoek op de Maashorst

Enkele kilometers ten zuiden van de ‘vorstengraven van Oss’ is de Faculteit der Archeologie begonnen met het onderzoek van het urnenveld Slabroekse Heide en de omgeving van enkele nabijgelegen grafheuvels aan de Zeelandseweg. Ook dit onderzoek maakt deel uit van het Ancestral Mounds Project. Lees er alles over op de speciaal hiervoor opgezette website lees er alles over op www.grafheuvels.nl/slabroek


Nieuw Vorstengraf ontdekt in Oss

Oss neemt een bijzondere plaats in in het onderzoek naar de prehistorie van Nederland. Al sinds 1974 voert de universiteit Leiden archeologisch onderzoek uit naar prehistorische woonplaatsen en graven in deze gemeente. Een grote opgraving van Archol BV en de Universiteit Leiden in 2004 leverde zeer interessante resultaten op. De grootste heuvel van de hele Zevenbergen groep kon toen niet onderzocht worden. Toen dat onderzoek uiteindelijk in 2007 door ons werd uitgevoerd deden we een spectaculaire ontdekking, lees er alles over op www.grafheuvels.nl/oss

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -