change language


De ontdekker: mevrouw Ch. (Lot) Delfin

door David Fontijn

Dat we van het bestaan van deze heuvels op de hoogte zijn is te danken aan de vermaarde amateur-archeologe Lot Delfin (1914-2010). Tijdens de tochten die ze in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw dagelijks met haar hond door het bos aflegde vielen haar talloze merkwaardige rondingen in het terrein op. Ze was ervan overtuigd dat dit prehistorische grafheuvels moesten zijn, een idee waarin ze bevestigd werd toen ze de toenmalige provinciaal archeoloog, Pim van Tent, inschakelde. Met amateur-archeologen van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland groef hij in 1971 een paar kleine sleufjes in de meeste van de door mevrouw Delfin ontdekte heuvels.

In alle gevallen bleek dat ze het bij het rechte eind had: vondsten en sporen bewezen dat dit grafheuvels waren uit de prehistorie, daterend uit de bronstijd en ijzertijd. Sommige bleken uit de bronstijd te dateren en waren maar liefst 4000 jaar oud. Als eerbetoon aan hun ontdekker zijn de meeste heuvels naar haar vernoemd. En van de heuvels die het Ancestral mounds-team later opgroef, droeg bijvoorbeeld de code Delfin 190. Dit verwijst naar de 190e (!) vondstmelding van mevrouw Delfin in dit gebied.lees verder: Overwoekerde grafmonumenten in een dicht bos

terug naar: www.grafheuvels.nl/rhenenHighslide JS
En van de grafheuvels van Rhenen vlak vr de opgraving van 2006


Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -