change language


Overwoekerde grafmonumenten in een dicht bos

door David Fontijn

De ontdekking van de heuvels door mevrouw Delfin is zonder meer bijzonder te noemen. Het is anno 2010 al moeilijk om sommige grafheuvels in het bos te herkennen, maar dat was nog veel lastiger in de jaren 60. De meeste heuvels waren door een dichte begroeiing van bomen helemaal aan het zicht onttrokken en overal in het bos zijn glooiingen te zien die wel wat van grafheuvels weghebben. Dat zij de echte heuvels er feilloos uit kon pikken is een indrukwekkende prestatie!

Reddingsonderzoek: de Werkgroep Archeologie Rhenen

Toch zouden we waarschijnlijk maar weinig van deze grafheuvels weten als de amateur-archeologen uit Rhenen en omstreken (de Werkgroep Archeologie Rhenen) er niet waren geweest. Na de ontdekking van de grafheuvels bleven zij het terrein met de grafheuvels in de gaten houden en dat was maar goed ook. En van de grafheuvels werd in de jaren 80 bij werkzaamheden in het bos deels weggegraven. Oplettende amateurs waren er als de kippen bij om grote aantallen prehistorische voorwerpen uit de heuvel voor vernietiging te redden. Ook vonden zij overal langs de paden grote aantallen prehistorische scherven, die waarschijnlijk bij onderhoud aan de paden naar boven waren gekomen. Spectaculair was de vondst die Joop Mom samen met Heinz Reusink deed in 1990. Nadat er bij hevig onweer een boom was omgewaaid vonden ze tussen de wortels talloze scherven van een heel grote versierde prehistorische pot, een zogenaamde potbeker. Ergens tussen 2300 en 1800 voor Chr. moet deze pot doelbewust door prehistorische mensen daar begraven zijn.lees verder: Dozen met scherven uit een bijna vergeten prehistorisch landschap

terug naar: www.grafheuvels.nl/rhenenHighslide JS
En van de grafheuvels van Rhenen vlak vr de opgraving van 2006


Highslide JS
Het Bos in Rhenen


Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -