change language


Dozen met scherven uit een bijna vergeten prehistorisch landschap

door David Fontijn

Dankzij het reddingswerk amateur-archeologen waren er inmiddels tientallen prehistorische vondsten in dit grafheuvellandschap gedaan waarvan het bestaan anders onbekend was gebleven. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, toentertijd bekend als de ROB) had zich ook sinds de jaren ’70 over de grafheuvels ontfermd. Zo werden ze gerestaureerd en ontdaan van begroeiing, omdat de wortels van bomen grote schade aan kunnen richten aan de nog in de grafheuvel aanwezige grondsporen. Eerstejaars studenten van de Utrechtse studentenvereniging “Unitas” hebben toen ook geholpen met het vrijleggen van grafheuvels.

Een aantal van de grafheuvels is later naar deze vereniging genoemd, waaronder één van de grafheuvels die wij onderzocht hebben (“Unitas 1”). De grote hoeveelheden vondsten die de amateur-archeologen inmiddels verzameld hadden, werden opgeslagen in het depot voor bodemvondsten van de provincie Utrecht, en in het museum ’t Rondeel te Rhenen. Daar bleven ze tientallen jaren –liggen bijna vergeten door de wetenschappelijke wereld. Bij het nieuwe grafheuvelonderzoek van de Universiteit Leiden zouden deze vondsten van onschatbare waarde blijken te zijn.lees verder: nieuwe opgravingen van een bijna vergeten grafheuvelgroep

terug naar: www.grafheuvels.nl/rhenenHighslide JS
Eén van de scherven uit Unitas 1


Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -