change language


2006: nieuwe opgravingen van een bijna vergeten grafheuvelgroep

door David Fontijn

Vanaf 2005 begon David Fontijn, onderzoeker aan de Faculteit Archeologie te Leiden, interesse te krijgen in de duizenden prehistorische grafheuvels die we heden te dage nog steeds in Europa bijna overal aantreffen. Wat waren dat eigenlijk voor grafmonumenten? Wat voor bedoelingen hadden de mensen die er toen hun doden in begroeven? Waarom liggen ze in zulke merkwaardige patronen in het landschap? Allemaal vragen die met de toen ter beschikking staande gegevens niet te beantwoorden waren. Grafheuvels waren immers een studieobject van voorbije generaties archeologen geweest- iets waar we nu genoeg van dachten af te weten. Een nieuwe database, met alle gegevens uit de opgegraven grafheuvels van Nederland, liet echter al zien dat er nog onverwachte ontdekking waren te doen. Allereerst door heronderzoek van oude gegevens, maar ook in onze kennis van de grafheuvels die er heden te dage nog steeds lagen bleken hiaten in onze kennis te zijn. Eén van de minst bekende grafheuvelgebieden van Nederland bevindt zich op de Utrechtse Heuvelrug. Hier bevindt zich een flink aantal (enkele honderden) op de smalle Heuvelrug, en er worden nog steeds nieuwe grafheuvels “ontdekt”. Slechts in 4 % van alle grafheuvels heeft ooit een serieus professioneel onderzoek plaatsgevonden – dat is heel wat minder dan in bekende grafheuvelprovincies als Drenthe en Noord-Brabant, waar (meer dan) de helft van de grafheuvels ooit onderzocht zijn.

Er was vooral weinig bekend over het landschap rond de grafheuvels. Bij het onderzoek van de grafheuvelgroep van Oss-Zevenbergen bleek dat we hier te maken hadden met aparte, misschien zelfs “rituele” gebieden, waar de doden afgezonderd van de levenden begraven werden. Er bleken merkwaardige constructies gestaan te hebbeb zoals lange palenrijen die mogelijk een rol speelden bij begrafenisceremonies. Hoe zou dat op de Utrechtse Heuvelrug geweest zijn? Om daar iets meer over te kunnen zeggen, leek de bijna vergeten grafheuvelgroep van de Elsterberg een interessante keuze.lees verder: Waarom de Elsterberg?

terug naar: www.grafheuvels.nl/rhenenHighslide JS
David geeft uitleg aan bezoekers tijdens de opgraving


Highslide JS
Aandachtig worden de profielen bestudeerd, hieruit kunnen we onder andere opmaken hoe de heuvels zijn opgebouwd


Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -