change language


Waarom de Elsterberg?

door David Fontijn

Andere partijen, zoals de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer, waren ook geïnteresseerd in die grafheuvels. Zij wilden vooral weten hoe ze die terreinen met grafheuvels zo goed mogelijk voor de toekomst konden beschermen – bij alle graafwerkzaamheden in het bos konden immers belangrijke prehistorische sporen ongezien verloren gaan. Ook wilde ze het publiek graag meer vertellen over die merkwaardige heuvels in het bos, die vele Elstenaren dagelijks in het bos moeten hebben zien liggen.

De groep bij de Elsterberg bleek om verschillende redenen de beste keuze voor een bescheiden veldonderzoek. Hier waren door de Rhenense amateurs al grote aantallen vondsten gedaan en in de meeste heuvels waren door Van Tent in 1971 al sleufjes gegraven, zodat we een idee hadden hoe oud die heuvels waren. Die resultaten waren veelbelovend: zo zou één van de heuvels uit de vroege bronstijd dateren (2000-1800 v. Chr.), en een andere uit de tijd van de klokbekers (2500-2000 v. Chr.). Vooral de eerstgenoemde datering was interessant want uit die periode kennen we in het zuiden van Nederland nauwelijks grafheuvels. De idee was om stuifmeelmonsters uit de heuvel te verzamelen die een indruk konden geven hoe het landschap rond de heuvels eruit zagen. Daarvoor was het belangrijk dat we eerst goed wisten hoe oud de heuvels waren.lees verder: 2006: De heropgraving van de “Unitas 1”- grafheuvel

terug naar: www.grafheuvels.nl/rhenenHighslide JS
Unitas 1 tijdens de opgraving


Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -