change language


De opgraving van 2006: vondsten in het talud van de heuvel “Delfin 190”

door David Fontijn

Tegelijkertijd met de “Unitas-1-grafheuvel” groeven we ook een heel klein stukje op van een grafheuvel die daar zo’n 90 m vandaan ligt, aan de oostkant van de Westerlaan. Verscholen in het bos van het landgoed Prattenburg is van het zandpad een tweede grafheuvel te zien. Deze heeft een wat merkwaardige vorm, met een een heel steil talud. Dit is niet de oorspronkelijke vorm van de heuvel. Er is –waarschijnlijk in de 19e eeuw AD- een grote afwateringsgreppel door de flank van de grafheuvel gegraven. Een deel van de heuvel is vermoedelijk in de jaren ’80 van de vorige eeuw bij zandafgraving verder aangetast. Al met al is de oorspronkelijk vorm van de heuvel dus nogal veranderd. Ook hier is in 1971 een klein sleufje door de grafheuvel gegraven. De archeologen kwamen daarbij tot de conclusie dat deze heuvel in de klokbekertijd was aangelegd, dit is de periode van 2500-2000 v. Chr. Deze heuvel, “Delfin 190” genaamd, zou dus ouder zijn dan “Unitas-1”

Een midden-bronstijdgrafheuvel op een erf van een midden-bronstijd nederzetting

Omdat de flank van de heuvel door het graven van de greppel in de 19e eeuw al beschadigd was, en er hier zich al een soort profiel bevond, werd besloten deze flank wat op te schonen om zo een leesbaar archeologisch bodemprofiel te krijgen. Deze resultaten van “opschoon-actie” zouden echter totaal anders zijn dan we verwachten.

We besloten om in de aangetaste flank in vier “boxen” voorzichtig te verdiepen. Zo zou er een lang profiel door de flank ontstaan waaruit we de opbouw en geschiedenis van de heuvel konden aflezen en hadden we daarnaast optimale informatie uit vlakken en dwarsprofielen die we in de heuvel aanlegden.

Het was achteraf een gouden greep dat we het zo hadden aangepakt, want ook al was de heuvel hier flink aangetast, er bleken talloze sporen aanwezig die onze ideeën over de heuvel nogal veranderden. Zo was er in de midden-bronstijd (rond 1500 v. Chr.) een urn met de resten van een gecremeerde dode in de top van de heuvel bijgezet. Lot Delfin had hier al aan het oppervlak resten van gevonden, maar wij konden een ander deel ervan terugvinden. Naarmate we dieper in de heuvel terechtkwamen nam onze verbazing echter toe: op het oude prehistorische oppervlak dat door de heuvel was afgedekt bevonden zich talloze sporen van palen en kuilen. Die waren gevuld met aardewerk van de zogenaamde “Hilversum-cultuur” uit de midden-bronstijd (c. 1800-1600 v. Chr.).

Met andere woorden: de grafheuvel was bovenop een erf uit de midden-bronstijd gebouwd en kon dus helemaal niet uit de klokbekertijd dateren!

Op de plek waar nu het bos lig, woonden rond 1800 v. Chr mensen. Op een van die woonplekken werd later een grote grafheuvel gebouwd: misschien wel op het erf waar de overledene gewoond had?

De ijzertijd: wonen op de heuvel?

Net als bij de vlakbijgelegen grafheuvel “Unitas 1” vonden we ook hier talloze scherven uit de late ijzertijd boven op de heuvel (c. 250 v. Chr. –begin van de jaartelling). Ook hier lijken mensen in die periode, toen de heuvel al heel oud was, allerlei activiteiten op de top van de heuvel verricht te hebben. Vondsten uit de directe omgeving, verzameld door amateur-archeologen, suggeren dat men nu ook overal rond deze heuvels woonde.lees verder: “Unitas 4”: een recent verwoeste heuvel

terug naar: www.grafheuvels.nl/rhenenHighslide JS
“Delfin 190” tijdens de opgraving


Highslide JS
Beetje bij beetje wordt de greppel naar achter uitgebreid om een goede doorsnede van de heuvel te kunnen zien


Highslide JS
Ook David graaft hard mee


Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -