change language


“Unitas 4”: een recent verwoeste heuvel

door David Fontijn

Ondanks de goede zorgen van de terreineigenaren, is in 2008 een grafheuvel van deze groep heel ernstig beschadigd. Het gaat om een heuvel die iets ten noorden van “Unitas 1” ligt, en nooit eerder door archeologen onderzocht is. Door onbekenden is hier in 2008 een heel groot gat in het centrum gegraven. Dit gat werd gebruikt om er een hut aan te leggen. Toen de boswachters dit ontdekten schakelden ze direct archeologen in. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft toen onder leiding van dr Stijn Arnoldussen nog zoveel mogelijk gedocumenteerd.

Doordat het gat precies in het centrum van de heuvel was gegraven, was er echter onherstelbare schade aangericht en waren belangrijke grondsporen voor altijd verdwenen. In het boek “Living near the dead” doen Arnoldussen en De Kort uitgebreid verslag van hun bevindingen. Een heel opmerkelijke conclusie is dat zij ontdekten dat deze grafheuvel waarschijnlijk in de ijzertijd is opgericht, zo’n 1500 jaar na de oprichting van “Unitas 1”. Dat gebeurde op een moment dat er rond deze grafheuvels al overal mensen woonden, en het huidige bos vermoedelijk een groot open cultuurlandschap met akkers en boerderijen was.lees verder: De Elsterberg grafheuvels: wonen naast de doden?

terug naar: www.grafheuvels.nl/rhenenHighslide JS
Profiel in de verstoorde heuvel "Unitas 4"


Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -