change language


De Elsterberg grafheuvels: wonen naast de doden?

door David Fontijn

Doel van het onderzoek was om meer te weten te komen over het landschap waarin de grafheuvels zich bevonden. Door alle puzzelstukjes- de opgravingen en de talloze amateurvondsten- te combineren konden we daar een antwoord op geven.

Er blijkt hier geen sprake te zijn geweest van een apart gelegen “ritueel” begravingslandschap boven op de heuvels, en een bewoningsgebied beneden (het huidige Elst). Op de heuvelrug heeft men vanaf de midden-bronstijd (1800 v. Chr.) al die tijd naast, en misschien zelfs op de grafheuvels gewoond. Voor de late ijzertijd zijn er zelfs aanwijzingen dat er zich hier een uitgestrekt in cultuur gebracht landschap bevond, waar sommige toen al heel oude grafheuvels een prominente plaats in hadden. Ook werden er toen, 1500 jaar na de aanleg van de eerste grafheuvel, nog steeds nieuwe grafheuvels gebouwd die in uiterlijk niet van de oudere te onderscheiden waren. In de prehistorie lijkt men dus wel twee millennia lang pal naast de doden te hebben gewoond. Alles wijst er op dat de grafheuvels, als heuvels van verre voorouders, een gerespecteerd en belangrijk onderdeel van de prehistorische bewoonde wereld waren.terug naar: www.grafheuvels.nl/rhenenHighslide JS
Opgravingen van Archol in de buurt van de stuwwal bij Elst


Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -