change language


Grafheuvelonderzoek op de Maashorst


Enkele kilometers ten zuiden van de ‘vorstengraven van Oss’ is de Faculteit der Archeologie begonnen met het onderzoek van het urnenveld Slabroekse Heide en de omgeving van enkele nabijgelegen grafheuvels aan de Zeelandseweg. Hoewel dit onderzoek niet direct onder het Ancestral Mounds project valt zullen enkele van de resultaten wel hier gepresenteerd worden. Lees er alles over op de speciaal hiervoor opgezette website www.grafheuvels.nl/slabroek.


Archeologisch onderzoek Maashorst

Een urnenveld uit de vroege ijzertijd - door Richard Jansen & Ivo van Wijk

Als sinds de jaren ‘20 is bekend dat er op de Slabroekse Heide een prehistorische begraafplaats heeft gelegen. In 1923 is een deel daarvan door de archeoloog Remouchamps van het Rijksmuseum van Oudheden uit Leiden opgegraven. Daarbij bleek dat het een lange biografie heeft gekend: de graven dateren uit de brons- en ijzertijd tot en met de Romeinse tijd (1800 v. Chr. tot 250 n. Chr.). > > lees verder > >Weekrapport 1 - door Richard Jansen

Na de nodige voorbereidingen zijn we maandag 2 augustus met het veldwerk begonnen op het urnenveld Slabroekse Heide. Met behulp van de graafmachine is de eerste werkput aangelegd. De komende weken zal hier de gehele akker worden onderzocht door middel van parallelle werkputten van 100 m lang en minimaal 12 m breed. Dit moet een zo goed mogelijk (in)zicht geven in de vermoedelijk (zeer) slecht herkenbare sporen. > > lees verder > >
Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -