change language


Onderzoekers in het project

Staf

Dr. David Fontijn

Prof. dr. Annelou van Gijn

Prof. (em.) dr. Corrie Bakels


Promovendi

Drs. Quentin Bourgeois

Karsten Wentink Mphil

Drs. Marieke Doorenbosch


Overige onderzoekers

Arjan Louwen MA

Drs. Cristian van der Linde

Drs. Masja Parlevliet

Prof. dr Harry Fokkens

Drs. Luc Amkreutz

Drs. Richard Jansen

Drs. Maarten Wispelwey
Cristian van der Linde

Cristian van der Linde

Cristian (Deventer, 1976) studeerde prehistorie van Noord-West Europa in Leiden en behaalde zijn doctoraal in 2006. Van 2000 tot 2007 werkte hij op universiteits-opgravingen in Oss, Noord-Brabant. Sinds 2001 is hij werkzaam als veldarcheoloog bij Archol, een bedrijf met nauwe academische banden. Hij was in die hoedanigheid betrokken bij alle Leidse grafheuvel-onderzoeken in Nederland sinds de heropstart daarvan in 2004 te Oss-Zevenbergen.

Hij is thans aangesteld als toegevoegd onderzoeker in het project Ancestral Mounds. Hij zal zich richten op de co÷rdinatie, uitvoering en rapportage van de veldonderzoeken. Bijzondere aandacht gaat uit naar de verfijning van opgravings- en verkenningsmethodieken en de overdracht van kennis van dit bijna verloren gegane ambacht. Centraal hierin staan vragen betreffende de (plaggen)opbouw van de grafmonumenten, hun bodemkundige kenmerken en hun landschappelijke situering.

E-mail:

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -