change language


Onderzoekers in het project

Staf

Dr. David Fontijn

Prof. dr. Annelou van Gijn

Prof. (em.) dr. Corrie Bakels


Promovendi

Drs. Quentin Bourgeois

Karsten Wentink Mphil

Drs. Marieke Doorenbosch


Overige onderzoekers

Arjan Louwen MA

Drs. Cristian van der Linde

Drs. Masja Parlevliet

Prof. dr Harry Fokkens

Drs. Luc Amkreutz

Drs. Richard Jansen

Drs. Maarten Wispelwey
Maarten Wispewey

Maarten Wispelwey

Maarten Wispelwey (1966) was van 2001 tot 2009 werkzaam als gemeentearcheoloog bij de gemeente Apeldoorn. In april 2009 trad hij als regioarcheoloog in dienst bij de Regio Noord Veluwe. In die hoedanigheid behartigt hij de archeologie voor zeven gemeenten. Zijn opleiding genoot hij in Amsterdam aan het Instituut voor pré- en protohistorie, alwaar hij in 1992 afstudeerde. Voor RAAP Archeologisch Adviesbureau werkte hij in teamverband na zijn studie als archeoloog in Friesland. In opdracht van de provincie Friesland deed het team een waarderend onderzoek naar monumenten. Het terpenproject is één van de grootste projecten in de geschiedenis van RAAP en was aanleiding om een vestiging in Leeuwarden te openen. Naast het onderzoek naar terpen zijn ook stinsterreinen en vuursteensites onderzocht. Met al deze resultaten is een provinciedekkende beleidskaart opgesteld. Vooral de gebiedsgerichte aanpak was vernieuwend voor de Nederlandse archeologie.

In 2001 was Wispelwey één van de bedenkers van het archeologische uitzendbureau Archeowerk en was vervolgens de eerste archeoloog die via het nieuwe bureau werd uitgezonden. Apeldoorn als eerste klant werd vervolgens de vaste werkgever. Naar aanleiding van een consolidatieproject van een aantal grafheuvels in het centrum van Apeldoorn kreeg hij contact met David Fontijn van de Universiteit Leiden. Hun beider enthousiasme over grafheuvels heeft vorm gekregen in dit spraakmakende onderzoek. Als auteur van het artikel "De toren van Pisa weer scheef" (Archeobrief 2, juni 2008) reageert hij op de noodkreet van universiteiten inzake het doen van wetenschappelijk onderzoek in een Malta-omgeving. Er liggen naar zijn idee voldoende kansen voor universiteiten om in samenwerking met gemeenten wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Het grafheuvelproject is hier een uitstekend voorbeeld van.

E-mail:

Creative Commons Licentie
werk van Ancestral Mounds Project is in licentie gegeven volgens een
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.grafheuvels.nl. -